Hoppa till sidans innehåll

Championat


Championatsregler för Roslagens Rid & Körklubb (Reviderade och förtydligade 2013-03-03)

Nedan hittar du uppdaterade regler och förtydliganden kring RRKKs championat. Eftersom klubben har så många olika grenar så är det främst grenledaren för respektive gren som ansvarar för championatet. Det är grenledare som publicerar resultatlistan och om du har några frågor kring din placering i championatet ska du kontakta grenledaren.
Deltagare:
Deltagare i Championatet är ekipage som fått placering i lokala,
regionala, nationella och elittävlingar. 
Ekipage som avsagt sig deltagande i championatet ska trots
eventuella placeringar och poäng ej räknas in i championatet varken med poäng eller finnas med i den championatsplaceringsgrundande resultatlistan.

Championatsåret:
Pågår från och med 1/1 till och med 31/12 för championatsåret. Championatsresultatet publiceras på RRKKs hemsida senast 1 vecka före årsmötet.

Resultatlista:

Är alla ekipage, uppdelat på häst och ponny var för sig och som ej avsagt sitt deltagande och som har championatspoäng utgör resultatlistan.
Resultatlistan ligger till grund för uträkning enligt TR för vilket antalet placerade blir.

Lagresultat:
Lagresultat ger ej championatspoäng. Alla championatspoäng baseras på individuella tävlingsresultat.

Rapportering av resultat och uträkning av championatspoäng:
Grenledaren eller av denna utsedd person sammanställer efter
stängt championatsår de deltagande ekipagens poäng.
TDB visar poäng från regionala tävlingar och uppåt. Poäng från lokala tävlingar och klubbmästerskap måste rapporteras till grenledaren av den tävlande.
Poäng ges enligt Ryttarranking i TDB samt RRKK klubbspecifika poäng även för placeringar i regionala tävlingar ner till LC och LD i dressyr och hoppning mm, de klubbspecifika championatspoängen fördelas enligt nedan:
Klasser Placering 1 2 3 4 5 6 osv
 LC  poäng  5  3  2  1  1
 LD  poäng  3 2  1  1
 
Championatspoäng för placeringar i lokala tävlingar ger 1/2 poäng av de poöng som ges på motsvarande regional nivå i TDB. Enligt poängfördelning nedan:

HÄST (räkneexempel dressyr)
Klasser Placering 1 2 3 4 5 6 osv
MsvC poäng 7,5 5 4 3 2 1,5
LA poäng 6 4 3 2 1 1
LB poäng 3,5 2,5 1,5 0,5 0,5 0,5
LC poäng 2,5 1,5 1 0,5 0,5 0,5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PONNY (räkneexempel dressyr)
Klasser Placering 1 2 3 4 5 6 osv
MsvB poäng 5,5 4,5 4 3,5 2,5  2,5 
LA-LAP:0 poäng  4,5 3,5  2,5  1,5 
LB poäng  3,5 2,5  2 1,5  1,5 1,5 
LC poäng  2,5 1,5  1 0,5  0,5  0,5 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klubbmästerskap: Observera att klubbtävlingar eller klubbmästerskap inte ger några championatspoäng.

Lagplaceringar: ger inte championatspoäng eftersom championatet endast baseras på individuella resultat.


Resultatlista:
Ett preliminärt championatsresultat sammanställs före årsmötet av
grenledaren och publiceras på klubbens hemsida under den specifika grenens
flik.

Placerade i championatet:
Antal placerade i Champiuonatet fördelas på antalet ekipage med lokala, regionala och nationella championatspoäng.

Prisutdelning:
Äger rum på klubbens årsmöte efter att årsmöteshandlingarna är avklarade.

Överklagande:
Görs skriftligen till grenledaren, i andra hand görs överklagan till styrelsen.
Samma poäng som ridsportförbundet gällande alla discipliner (se TR i respektive gren). Poäng ges dock även för lokaltävlingar och är då hälften av regionaltävlingars poäng.
 
Uppdaterad: 18 APR 2017 15:20 Skribent: Ann-Sofi Eriksson

Träningar

Hoppning
Ragna Erlandsson
Lisa Liljeberg
Ann Liwing 
Mer information

Working Equitation
Fredrik Graucob
Mer information


 
 

Postadress:
Roslagens Rid och KK - Ridsport
Torvalla Byväg 3
76191 Norrtälje

Kontakt:
Tel: 0725170333
E-post: This is a mailto link

Se all info